Duurzaamheid Ecologie & Zingeving

Zingeving

Onder het thema zingeving valt een breed scala aan onderwerpen. Mensen die in dat kader een presentatie of lezing willen geven in het kerkje zijn van harte welkom om zich te melden. 
 

Een cursus yoga of mindfulness past prima onder de brede paraplu ‘duurzaamheid, ecologie & zingeving’. Ook bijeenkomsten rondom spiritualiteit of theologie zijn mogelijk.

Verder is voorstelbaar dat er vanuit het kerkje wandelingen ‘pluk de eetbare natuur’ gehouden worden, waarna samen een smakelijke lunch wordt gemaakt en genuttigd.

‘Zwerfafval-opruim-wandelingen’ en ‘vuil-vang-vaartochtjes’ kunnen vanuit het kerkje georganiseerd worden. 

Het project ‘stinzenplanten Swichum’ heeft de intentie om deze intense voorjaarsbloeiers ook in Swichum weer op de kaart én in het veld te krijgen. Uiteraard krijgt het ayttablomke (winterakoniet) een prominente plek. Het kerkje aan de Ayttadyk is het beoogde middelpunt van dit project. Voel je ervoor om in denken en doen een bijdrage te leveren, neem dan contact op.