Afscheid
en Rouw

‘Afscheid en rouw’ krijgt ruimte in en om het kerkje van Swichum.

‘Afscheid en rouw’ krijgt ruimte in en om het kerkje van Swichum. Herdenkingsdiensten, bijeenkomsten voor rouw- en verlies(verwerking), lezingen over zingeving, religie, spiritualiteit en stiltebelevingen, informatieavonden over testamenten, nalaten en erven, boekpresentaties en wat zich verder aandient. 

Op het kerkhof rondom de kerk zijn oude en moderne grafmonumenten te zien met uiteenlopende voorbeelden van grafsymboliek. En uiteraard zijn de grafstenen van de familie van Wigle van Aytta te bewonderen binnen in de kerk.